Wydarzenia roku 2021; 2020r.

Grudzień 2021

+ śp. Władysław

W ostatnich dniach pożegnaliśmy naszego podopiecznego Władysława, który zmarł w wieku 68 lat dnia 30 listopada 2021r

Pogrzeb miał miejsce w miejscowości jego zamieszkania, Kisielów pow. Cieszyński w dniu 4 grudnia. Mszę św oraz kazanie prowadził Proboszcz z Parafii św Mateusza z Ogrodzonej. Natomiast słowo końcowe przy grobie wygłosił Proboszcz Parafii Cieszyńskiej Katolickiego Kościoła Narodowego. W pogrzebie uczestniczyły delegacje ze sztandarami z różnych stowarzyszeń, do grona których zmarły należał: OSP Kisielów, XVIII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie klubu Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze, przedstawiciele Policji z Katowic oraz wielu miejscowych sąsiadów bliższych i dalszych.

ŚP. Władysław choć nie uczestniczył w nabożeństwach w naszym Kościele, to wspierał nas w różny sposób. Był osobą niepełnosprawną od kilkunastu lat. Poruszał się za pomocą wózka inwalidzkiego. Często, jak była korzystna pogoda uczestniczył we mszy św. i przyjmował komunie św. Po mszy zawsze jechał w pobliże grobu żony, zmarłej wcześniej, gdzie modlił się i zapalał znicze. Modlitwa i znicze dla zmarłych, to był jakby rytuał, wobec jego przodków pochowanych na tym samym cmentarzu, co jego żona. Dbał o czystość na grobowcach oraz oznaki pomięci, jak kwiaty oraz znicze. Kiedy nie mógł uczestniczyć osobiście we mszy św wówczas korzystał z transmisji na żywo w TV. Zawsze wiedział nazwisko celebransa oraz treść kazania. Bardzo dużo wyjeżdżaliśmy z nim na różnego rodzaju spotkania organizowane przez Stowarzyszenia oraz Związki, a było tych spotkań kilka do roku w każdym ze Stowarzyszeń. Do każdego wyjazdy był przygotowany perfekcyjnie. Miał spisane jakie rzeczy mamy zabrać ze sobą, jakie rzeczy dla innych oraz prezenty. Dbał o każdy szczegół. Każdy nasz wyjazd był opatrzony modlitwą.
Podczas mszy św. pogrzebowej czytana była Ewangelia św we fragmencie przypowieści o pannach roztropnych … Do tych słów odniósł się w mowie końcowej ceremonii pogrzebowej Proboszcz Cieszyńskiej Parafii.  „… z perspektywy obserwacji jego codziennego życia trzeba powiedzieć, że należał do grona roztropnych. Nawet gdy jechaliśmy na groby, blisko kilkaset metrów, to zawsze miał spisane rzeczy, które trzeba wziąć i które trzeba zrobić przy grobach. Będąc w Klinice w Ustroniu, kilka dni przed śmiercią, przyjął jeszcze sakrament, choć nikt nie wiedział, że to będzie jego ostatni – dodał Proboszcz z Cieszyna

——————————————————-

ROK 2021

Papież Franciszek złożył swój podpis pod konstytuują apostolską Praedicate evangelium, która głęboko reformuje funkcjonowanie Kurii Rzymskiej oraz jej relacje z poszczególnymi konferencjami episkopatów – przekonuje francuska La Croix. Przy tej okazji usunięty z dotychczasowych funkcji miał zostać szereg hierarchów, w tym prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah.

Francuska La Croix podała, że papież Franciszek podpisał konstytucję apostolską Praedicate evangelium. To dokument, którego publikacja została przewidziana pierwotnie na rok 2019; rzecz przesunęła się jednak w czasie prawdopodobnie ze względu na debaty między inicjatorami dokumentu a reprezentantami konferencji episkopatów. Praedicate evangelium zastąpi konstytucję apostolską Pastor bonusśw. Jana Pawła II z 1988 roku. Reformuje ona funkcjonowanie Kurii Rzymskiej i – według dotychczasowych informacji – na nowo podejmuje kwestię relacji między Watykanem a episkopatami krajowymi. Nie wiadomo, kiedy konstytucja zostanie promulgowana – jej treść znamy jedynie z niepewnych medialnych przecieków.

Odpowiedzialny za artykuł w La Croix Robert Mickens powołuje się na informacje przekazane mu przez watykańskie źródło. Twierdzi, że przy okazji publikacji Praedicate evangelium ze swoich funkcji usuniętych zostanie szereg hierarchów. Wymienia tu przede wszystkim kard. Roberta Saraha, prefekta prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który jest dziś postrzegany jako reprezentant konserwatywnego skrzydła w Kurii Rzymskiej. Sarah kilkukrotnie był krytykowany przez papieża Franciszka za swoje wypowiedzi na temat liturgii.

Ponadto swoje urzędy stracić mieliby między innymi: kard. Marc Ouellet – prefekt Kongregacji ds. Biskupów, kard. Leonardo Sandri – prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, kard. Giuseppe Versaldi – perfekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej i kard. Beniamino Stella – prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa.

Ich usunięcie jest formalnie związane z tym, że Praedicate evangelium powołuje nowe struktury w miejsce dawnych kongregacji, które miałyby teraz stać się dykasteriami. Mimo tego – przekonuje Mickens – część hierarchów ze starej Kurii Rzymskiej pozostanie na dawnych stanowiskach. Można zatem wnioskować, że w przypadku kardynała Saraha i innych idzie w istocie o swoistą czystkę.

Jednym z najistotniejszych elementów Praedicate evangelium może być kwestia kompetencji przynależnych episkopatom. W wersji szkicowej konstytucji mówiło się o pewnym autorytecie doktrynalnym episkopatów. Z kolei kard. Rodrigo Oscar Maradiaga z papieskiej Rady Kardynałów zapowiadał, że Praedicate evangelium do góry nogami odwróci piramidalną strukturę Kościoła z papieżem na szczycie a ludem na dole.

Nad reformą Kurii Rzymskiej pracował z papieżem między innymi kard. Reinhard Marx, do niedawna przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec. Kościół w jego kraju od dziesięcioleci zabiega o możliwość samodzielnego kształtowania wielu elementów doktryny, co znajduje obecnie swój szczególny wyraz na Drodze Synodalnej. Stąd wielu watykanistów obawia się, że jeżeli w ostatecznej wersjiPraedicate evangelium rzeczywiście znajdzie się zapis o pewnym doktrynalnym autorytecie episkopatów, to Niemcy i inne postępowe episkopaty błyskawicznie wykorzystają to do wprowadzenia w swoich krajach głębokich zmian w duchu liberalnym.

Według Mickensa należy spodziewać się, że Praedicate evangelium opublikowana zostanie po wakacjach.

Zarazem w Watykanie trwają przygotowania do Synodu Biskupów przewidzianego na rok 2022. Ma zostać poświęcony problemowi synodalności – jest możliwe, że problem ten zostanie odczytany właśnie w świetle Praedicate evangelium.

Co istotne, pod koniec czerwca kardynałowie i biskupi z regionu Amazonii ogłosili, że wkrótce powołana do życia zostanie nowa organizacja: Amazońska Konferencja Eklezjalna, która będzie budować „synodalny Kościół”.

Idzie o wcielenie w życie postulatów Synodu Amazońskiego (a były wśród nich pomysły nowego rytu amazońskiego, wyświęcania żonatych czy diakonatu kobiet). Jak powiedział wiceszef tej struktury, bp David Martinez de Aguirre Guinea z Puerto Maldonaldo, papież Franciszek chce, by Amazonia stała się „polem testowym” dla całego Kościoła.

Wszystko to razem może wskazywać, że zbliżamy się do kluczowej fazy pontyfikatu papieża Franciszka i praktycznego wcielenia w życie koncepcji decentralizacji i Kościoła synodalnego.

 O sprawie, oprócz cytowanego artykułu La Croix poinformował również niemiecki portal Kath.net oraz anglojęzyczny LifeSiteNews.com.

Paweł Chmielewski

Read more: https://www.pch24.pl/nadchodzi-decentralizacja–la-croix–papiez-podpisal-przelomowy-dokument–kard–sarah—odwolany-,77209,i.html#ixzz6nWMqFupW

———————————

KS. KARD. R. SARAH W LIŚCIE DO EPISKOPATÓW ŚWIATA: TRZEBA PILNIE POWRÓCIĆ DO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA I EUCHARYSTII

List pt. „Z radością powróćmy do Eucharystii”, którego adresatami są przewodniczący poszczególnych krajowych Konferencji Episkopatów, stanowi ważne wskazanie dla biskupów i duszpasterzy, jak organizować życie sakramentalne w parafiach w czasie pandemii COVID-19 i po niej. Ks. kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z mocą podkreśla, że wspólnotowy charakter Liturgii odróżniał chrześcijan od świata pogańskiego, w którym świątynie były przeznaczone dla bóstwa, a nie dla ogółu wiernych.

Ks. kard. Robert Sarah apeluje, aby pilnie powrócić do normalnego życia chrześcijańskiego, którego centrum jest wspólnotowe przeżywanie Liturgii. Jednoznacznie stwierdza też, że normy liturgiczne nie należą do kompetencji państwa, lecz jedynie do władz kościelnych. Wzywając do tego, aby ułatwiać wiernym udział w sakramentach, przestrzega jednocześnie przed „improwizacją i eksperymentami” w Liturgii. Stąd też wskazuje na konieczność pełnego zachowania norm i dbałość o piękno obrzędów.

Stanowisko Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów powinno być wiążące dla wszystkich Episkopatów. Duszpasterze muszą apelować do wiernych, by uczestniczyli w Mszach św. w kościołach – podkreśla w rozmowie z nami ks. bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji KEP ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów.

Niestety, w wielu jeszcze rejonach świata są ograniczenia w dostępie do Eucharystii, a niektórzy wierni sami rezygnują z udziału w Mszy św. w świątyniach, zasłaniając się obawą o swoje zdrowie.

Ten argument nie ma podstaw, ponieważ w kościołach przestrzegane są zasady sanitarne. Łączenie się z Mszą św. przez środki przekazu, komunia duchowa, nigdy nie zastąpi Eucharystii przeżywanej osobiście i we wspólnocie w kościele ani komunii sakramentalnej, która jest spotkaniem z samym Bogiem. Na to też zwraca uwagę ks. kard. Robert Sarah – mówi ks. bp Adam Bałabuch.

List ks. kard. Sarah „Z radością powróćmy do Eucharystii” nosi datę 12 września br. Papież Franciszek zatwierdził go i polecił jego publikację. Treść dokumentu została opublikowana w gazecie watykańskiej „L’Osservatore Romano”.

Szef watykańskiej kongregacji podkreśla, że gdy tylko okoliczności na to pozwalają, konieczny i pilny jest powrót do normalności życia chrześcijańskiego, w którym Kościół jest domem, a sprawowanie liturgii, zwłaszcza Eucharystii, „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (Sacrosanctum concilium, 10).

Komunia św. do ust

Ksiądz kard. Robert Sarah w liście do przewodniczących Episkopatów przypomina również o prawie wiernych do przewidzianych sposobów przyjmowania Ciała Chrystusa i adorowania Pana w Eucharystii bez ograniczeń, które wykraczają poza to, czego wymagają normy higieniczne ustalone przez władze publiczne czy biskupów.

Komunikaty typu, że wierni mogą przyjmować Komunię św. tylko i wyłącznie na rękę lub duchowo, są dużym nadużyciem. Dajemy ludziom możliwość wyboru, ale w ramach przyjętych przez Kościół norm i zasad, nie można wymyślać nowych sposobów, nie można też eliminować dotychczas przyjętych. W Polsce przede wszystkim Komunię św. przyjmujemy do ust – podkreśla ks. bp Adam Bałabuch.

Ksiądz kard. Robert Sarah szeroko mówi o tym, jak ważną rolę w życiu chrześcijanina odgrywają Msza św., Komunia św. i adoracja Najświętszego Sakramentu.

To nie kompetencja państwa

List podzielony jest na trzy części: teologiczną, zasady i wskazania.

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podkreśla m.in., że jeśli chodzi o udział wiernych w Eucharystii podczas okresów szczególnych, wszystko powierza się roztropności poszczególnych biskupów i konferencji biskupów, nie może w żaden sposób władza publiczna narzucać swoich kryteriów. Msza św. nigdy nie może być traktowana na równi ze zgromadzeniami czy ze spotkaniami rekreacyjnymi – przytacza słowa kardynała ks. prof. Wojciech Góralski, prawnik kanonista. Do wydawania norm w sprawach liturgicznych nie są kompetentne władze cywilne, należy to wyłącznie do władz kościelnych.

Ksiądz kard. Robert Sarah w liście odwołuje się do wątku historycznego, do postawy męczenników z Abiteny z IV wieku, z czasów panowania cesarza Dioklecjana.

Gdy byli sądzeni za wyznawanie wiary chrześcijańskiej, odpowiedzieli non possumus, nie możemy wyrzec się Chrystusa nawet w obliczu śmierci. Ich przykład powinien być dla nas zachętą, abyśmy zawsze mieli perspektywę wieczności. Do wiecznego szczęścia prowadzi nas życie sakramentami – podkreśla ks. prof. Wojciech Góralski.

Realna obecność

W liście ks. kard. Robert Sarah kładzie ogromny nacisk na to, że żadnej transmisji nie można stawiać na równi z „osobistym kontaktem z Panem”. Stwierdza również, że jak tylko to możliwe, po okresie „postu eucharystycznego” należy wrócić – z czystym sercem – do Eucharystii.

Niestety widzę, także jako duszpasterz, że w mentalności ludzi są nadal obecne wszelkie dyspensy, które były potrzebne w okresie największego nasilenia pandemii. Kardynał Sarah mówi, że żadną miarą uczestnictwo wirtualne we Mszy św. nie zastąpi uczestnictwa fizycznego – zaznacza ks. prof. Wojciech Góralski.

Nic nie zastąpi realnego spotkania z Jezusem na Eucharystii, rzeczywistego przyjęcia Jego Ciała.

Kardynał Robert Sarah po raz kolejny przypomina kluczową prawdę naszej wiary, o której mówi Sobór Watykański II. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Powinniśmy się otrząsnąć z rzeczywistości pandemicznej i pamiętać o realnej obecności Chrystusa w świątyniach. Kardynał w swojej prostocie i pokorze to przypomina – akcentuje w rozmowie z nami Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

List prefekta watykańskiej kongregacji jest bezcenną wskazówką dla całego Kościoła, dla wiernych świeckich, ale także hierarchów – dodaje.

Małgorzata Bochenek, „Nasz Dziennik”

 

———————————————————–
Październik

https://www.youtube.com/watch?v=-vB6V_8Gxhc&list=RDCMUCGXMNY_Wi1McREiYSGEoYPQ&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=bvzDMsstIO4&list=RDCMUCGXMNY_Wi1McREiYSGEoYPQ&index=2

 

Na rekolekcjach we Wrocławiu

La Chiesa Cattolica Nazionale in Polonia, piccola ma ricco di cuori sacerdotali, pieni di gentilezza e amore per gli altri