Calendar

Uroczystość Trzech Króli na Rynku w Cieszynie

Fajnie było spotkać się ze znajomymi, wspierającymi. Było zimno, lecz w trakcie śpiewania kolęd i pastorałek zapomnieliśmy o nim. Każde może być królem, każdy może włożyć koronę, gdyż każdy kto jest dzieckiem Boga, jest jednocześnie dzieckiem Króla. Taką godność daje nam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Szanujmy w sobie godność dziecka Bożego i syna królewskiego.

 


Nowy Rok 2022 – Rozważania

Na progu Nowego Roku niejeden z nas myśli: Byłoby wspaniale, gdybym mógł moje życie zacząć od nowa”. Dlaczego myślimy w ten właśnie sposób? W życiu, bowiem jest wiele decyzji, których chcielibyśmy uniknąć lub cofnąć. Jednak nie da się już niestety cofnąć, ani ich zapomnieć. Nawet nigdy już do nich nie będziemy wracać. Nic, więc dziwnego, że pojawia się w nas pragnienie, aby zacząć od nowa. To właśnie z Nowym Rokiem wiążemy nadzieje. Dlatego w składanych życzeniach mówimy: Lepszego lub szczęśliwego itp. Lecz niestety, z racjonalnego punktu widzenia nie jest możliwy powrót do minionego czasu, do historii po to by coś zmienić, możemy wyciągnąć wnioski, lecz nic poprawić. A może jednak?.

W jeden z fragmentów zapisanych w Piśmie świętym tak czytamy:, „Jeżeli się, kto nie nemrodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Św. Ewangelia Jana 3.3.

Zatem powyższy wiersz mówi o tym, że jest możliwe, aby zacząć WSZYSTKO od nowa. Nazywa się to Nowonarodzeniem. Jest to ustanowieniem Boga, dziełem Jego Słowa i mocy Ducha Świętego, a może go doświadczyć każdy, kto pragnie zerwać ze swoim starym, grzesznym życiem i chce powierzyć się Jezusowi Chrystusowi. Dzieję się tak po każdej spowiedzi, po każdym pragnieniu postanowienia poprawy. A niekiedy po jakimś rozdziale w życiu np. zmiana stanu społecznego, zmiana pracy, wyzdrowienie z trudnej choroby, narodzenie dziecka itp. Wymaga to jednak okazania pokuty i wiary.

Co znaczy pokutować?

            Pokutować.W pierwotnymi właściwym znaczeniu tego słowa oznacza zmienić myślenie, odwrócić się od życia w grzechu. Czyli musimy mieć świadomość, że popełnione przez nas grzechy są wykroczeniem przeciwko Bogu jego przykazaniom i zasługujemy na Jego sąd. Jeśli wyznamy, że jesteśmy grzesznikami, On podaruje nam nowy początek. Patrz (spowiedź).

            Wierzyć, oznacza całym sercem zgadzać się z tym, co Bóg mówi w swoim Słowie, a swoją wiarę całkowicie pokładać w Jezusie Chrystusie, który oddał za nas życie na krzyżu.

Kiedy będziemy pokutować i uwierzymy naszemu Zbawicielowi, wtedy Bóg niezwłocznie spełni Swoją obietnice, czyli – da nam nowe życie z Jezusem Chrystusem.

W Słowie Bożym czytamy o takiej obietnicy. Będzie to nowy początek z Jezusem Chrystusem. A tak jest w Nim napisane: „Tak, więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe (2. Kor.5,17). Nie zmienia się nasza sytuacja życiowa, lecz zmieniamy się my, którzy od tej chwili przez wiarę mamy wspólnotę z naszym Panem, Jezusem Chrystusem.

 


W dniu 24 grudnia 2021 zostałem zaproszony na Wigilię do rodziny, która wspiera naszą parafię.

Była wspólna modlitwa, czytanie fragmentu o narodzinach Jezusa z Ewangelii świętej wg Ew Łukasz, składanie życzeń, posiłek oraz rozpakowywanie prezentów z pod choinki, a na koniec kolędowanie aż do 23.00.
A o godz 00:00 Modlitwa na Pasterce podczas mszy świętej.

Wigilia2021_Ola

 

————————————–
Drodzy Bracia i siostry 

Zapraszam serdecznie na nabożeństwo uwielbienia, w każdą sobotę o godz 19.00 w domu modlitwy mieszczącym się przy ul Wyższa Brama
w Cieszynie. Trzeba wejść na dziedziniec sióstr Boromeuszek. W razie potrzeby podaję nr do kontaktu 607 224 972.

Więcej informacji oraz trasa video, jak dojść jest na stronie poniżej:

DOM MODLITWY CIESZYN