25 października 2020 XXX Niedziela zwykła

11 listopada 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 22, 34-40) – Największe przykazanie Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które […]

18 października 2020 XIX Niedziela zwykła

11 listopada 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza(Mt 22, 15-21) – Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc […]

11 października 2020 – XXVIII Niedziela Zwykła

13 października 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 22, 1-14) – Przypowieść o zaproszonych na ucztę Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. […]

4 października 2020 – XXVII Niedziela zwykła

13 października 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 21, 33-43) – Przypowieść o dzierżawcach winnicy Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej […]

27 września 2020 XXVI Niedziela zwykła

30 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 21, 28-32) – Grzesznicy uwierzyli Janowi Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i […]

20 września 2020 XXV Niedziela zwykła

30 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 20, 1-16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. […]

13 września 2020 XXIV Niedziela zwykła

30 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Św. (Mt 18, 21-35) Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus […]

6 września 2020 XXIII Niedziela zwykła

1 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza – (Mt 18, 15-20) – Braterskie upomnienie Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego […]

30 sierpnia 2020 XXII Niedziela zwykła

1 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 16, 21-27) Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć […]