25 października 2020 XXX Niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 22, 34-40) – Największe przykazanie

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Komentarz

… podobnie jak w miniona niedzielę, Jezus zostaje wystawiony na próbę. Tym razem przez uczonego w Prawie. Tak więc różne środowiska naciskają na osobę Jezusa albowiem jest im niewygodny z kilku powodów: ukazuje fałsz przedstawicieli różnych grup żydowskich, naucza prawdy, uzdrawia, porywa tłumy ludzi, wytyka błędy przywódcom narodowym, wzywa do nawrócenia, przebacza grzechy, zakłada nową religię.

Postawię tylko jedno pytanie: Jaką postawę mamy, my chrześcijanie wobec osób myślących inaczej o religii, o Jezusie, o chrześcijaństwie, o kościele, o Bogu, czy o tzw pandemii. Czy wolno nam posiadać jeszcze logiczne myślenie i korzystać z rozumu?. Ludzie posiadający silną osobowość, żyjący prawdą i trwający przy Bogu, są niewygodni pewnym środowiskom, tak więc dochodzi do ich publicznego ośmieszania, do zmniejszenia autorytetu, ale i również do szantażowania łącznie z ich rodziną i najbliższymi.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*