27 września 2020 XXVI Niedziela zwykła

30 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 21, 28-32) – Grzesznicy uwierzyli Janowi Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i […]

20 września 2020 XXV Niedziela zwykła

30 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 20, 1-16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. […]

13 września 2020 XXIV Niedziela zwykła

30 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Św. (Mt 18, 21-35) Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus […]

6 września 2020 XXIII Niedziela zwykła

1 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza – (Mt 18, 15-20) – Braterskie upomnienie Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego […]

30 sierpnia 2020 XXII Niedziela zwykła

1 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 16, 21-27) Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć […]

23 sierpnia 2020 XX Niedziela zwykła

1 września 2020 cieszyn 0

Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego (Mt 16, 13-20) – Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni […]

16 sierpnia 2020 XX Niedziela zwykła

1 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 15, 21-28) – Wiara niewiasty kananejskiej Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! […]

9 sierpnia 2020 XIX Niedziela zwykła

1 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 14, 22-33) Jezus chodzi po jeziorze Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to […]

2 sierpnia 2020 XVIII Niedziela zwykła

1 września 2020 cieszyn 0

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 14, 13-21) – Cudowne rozmnożenie chleba Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast […]