29.XII.2019 Święto św. Rodziny

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 2, 13-15. 19-23)
Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia».

On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

Rozważanie

Rodzina.
Czytając pierwszą księgę Rodzaju , znajdziemy fragmenty opisujące stworzenie człowieka, jako mężczyznę i kobietę. Zostali obdarzeni przez Stwórcę rozumem, wolna wolą i nieśmiertelną duszą. Co do tego są równi, są jedno. Natomiast co do płciowości są różni, a z tym są związane różne zadania. Mężczyzna powołany jest do ojcostwa, natomiast kobieta do macierzyństwa.

Rodzina w której urodził się Jezus, miała przez judaizm ustalony zakres zadań i obowiązków. Te ich zadania możemy odnaleźć, w opisach u ewangelistów lub czytając nt. judaizmu w innych opracowaniach.

Rodzina święta, jaką nazywamy Józefa, Maryję i Jezusa, od początku doświadczała niepewności, trudności i przeciwności. Łącznie z ucieczka poza miejsce urodzenia Jezusa i ich pochodzenie.
Wydano wyrok śmierci na ich dziecko. Stach towarzyszy tej rodzinie. Lecz wszystkie razem wzięte przeciwności itp. nie wpłynęły na rozdzielenie się rodziców i rodziny. Byli razem od narodzenia, poprzez okres dorastania i później już dorosłego życia Jezusa, gdy nauczał publicznie.

Święta rodzina jest więc dobrym przykładem dla dzisiejszych rodzin: wychowanie, nauczanie a w późniejszym czasie towarzyszenie dziecku w jego samodzielnym życiu.

Trudności w życiu codziennym nikt nie zlikwiduje i nie rozwiąże, ale jest ktoś, kto da nam wzmocnienie, jasny umysł, dobry pomysł, wsparcie, pocieszenie, nadzieję i wiarę, że o życie trzeba walczyć, bo jest tego warte. A stawianie czoła przeciwnościom rodzi w nas wytrwałość i wzmacnia charakter. Cieszmy się z każdego zwycięstwa.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*