8.XII.2019 2 Niedziela Adwentu – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza – Ewangelia (Łk 1, 26-38) –
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg
da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Rozważania

Na dwa fragmentu chcę abyśmy zwrócili uwagę w dzisiejszej liturgii. Pierwszy z Księgi Rodzaju
Rdz 3, 9-15. oraz z Ewangelii wg św. Łk 1, 26-38.

W obu fragmentach ma miejsce dialog. W pierwszym Bóg osobiście rozmawia z człowiekiem -Adamem. Natomiast w drugim przez posłanego anioła imieniem Gabriel. W obu opisach, Bóg jest inicjatorem dialogu. On przychodzi do człowieka.
W pierwszym opisie szuka Adama, który popełnił grzech nieposłuszeństwa. Szuka go, gdyż wie, że stało się coś złego. Lecz nie pyta co się stało, gdyż wie, ale pyta dlaczego cię nie ma?, dlaczego cię nie wiedzę,
jak zawsze. Mężczyzna szczerze odpowiada Bogu, przyznaje się i podaje powód dlaczego jest w ukryciu. Dalej Bóg pyta: „któż ci powiedział”, czy może złamałeś zakaz?. Mężczyzna przyznając się do złamania zakazu wskazuje na drugiego człowieka-niewiastę, która zachęciła go do nieposłuszeństwa. W dalszej części dowiadujemy się, że powodem nieposłuszeństwa jest trzecia postać – wąż.
Wspomniane nieposłuszeństwo ludzkiej pary doprowadziło w konsekwencji do zamknięcia drogi do raju. Dopiero drugie czytanie, ukazuje w jaki sposób droga do raju może być na nowo otwarta.
Bóg znowu przychodzi człowiekowi z pomocą. Posyła Anioła do Maryi, która w rozmowie
z przedstawicielem Bożym okazuje zaskoczenie. Więc pyta, słucha i odpowiada, czyli prowadzi zwykły dialog. Rozumie czego rozmowa dotyczy, lecz nie wie, jak ma to stać. Myśli, reaguje podobnie jak każdy
z nas, kategoriami ludzkimi. Rozmowa wywołuje emocje. Jest zaniepokojona, gdyż nie dawno wyszła
za mąż. Kiedy ten widzi, że ma wątpliwości i żeby ją uspokoić i ostatecznie przekonać, mówi o cudownym wydarzeniu dotyczącym jej krewnej – Elżbiety.
W tej historii człowiek dla człowieka jest pomocą, wsparciem, dowodem, świadkiem że Bóg spełnia obietnice.  Kiedy niewiasta – Maryja wyraziła zgodę, rozpoczął się proces naprawy zerwanej więzi z Bogiem.

Drodzy czytelnicy.
Jest czas na powrót do Boga. On posyła do nas ludzi, konkretnego człowieka.  Może przez jego słowa, zaproszenie, może upomnienie, a może zachętę, Bóg chce ci przekazać informację. Nie uciekaj od rozmów, lecz zrób jak Maryja. Zacznij rozmawiać, słuchaj, zastanawiaj się, jeśli nie rozumiesz pytaj. Szukaj ludzi, którzy mogą ci pomóc, lecz nie ukrywaj się przed Bogiem. On chce abyś żył w raju. W Adwencie więc odstaw trochę doczesności i wysil nieco siły, a przygotuj się na spotkanie, na przyjście Jezusa.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*