10.XI – XXXII Niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza – (Łk 20, 27-38)
Uduchowione życie zmartwychwstałych

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania,
i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Rozważania

Jezus doświadcza kolejnego tzw. wystawienia na próbę. Słyszy ponownie pytanie podchwytliwe. Jego przeciwnicy szukają nieustannie sposobu, by przyłapać nauczyciela i Go ośmieszyć, wykpić. A wszytko po to, by umniejszyć Jego autorytetowi.

Dialog Jezusa i saduceuszy dotyczy małżeństwa i prawa Mojżeszowego w tym temacie. Ziemskie rozumienie i znaczenie małżeństwa dotyczy prokreacji. Jest ono środkiem, który umożliwia ludzkości przetrwanie, gdyż ciągle ludzie umierają. Ludzkość, bowiem poddana jest prawu śmierci. Natomiast w momencie osiągnięcia życia wiecznego, ten środek stanie się niepotrzebny. Jezus porównuje stan ludzi zbawionych, do stanu aniołów. Jest to inny stan co do istoty.

Pomijając, zatem sprawy ziemskie – ożenku, warto pomyśleć o przyszłości, która czaka na wierzących. Jest to rzeczywistość zbawionych, gdzie nie będzie potrzebna cielność, ani to co jej dotyczy. Zbawieni będę, jak aniołowie. Natomiast prawo Mojżeszowe, prawo Boże, przykazania mają nam pomóc w ziemskim życiu, życiu cielnym, by w przyszłości osiągnąć zbawienie.

Życie w stanie zbawionych będzie życiem w innej rzeczywistość, a tam prawo i przykazania już nie będą potrzebne, już nie będą obowiązywały.

Zatem warto skorzystać z prawa Bożego i przykazań, by nie błądzić w ziemskim i cielesnym życiu.  Bowiem w świecie ziemskim spotykamy się z ruchami, trendami, społecznymi i religiami, które proponują inną drogę niż Jezusowa.

Żyjąc wg wskazań Jezusa przygotowujmy się, by kiedyś po śmierci wejść w stan aniołów i pozostać na zawsze z Bogiem i Jego Synem – Jezusem Chrystusem. Jak zawsze, wybór należy do każdego z nas.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*