Polska pod Krzyżem – 14 września 2019 r.

 

„Oto drzewo krzyża na którym zawisło Zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem”

Drodzy Bracia Biskupi i Kapłani ,umiłowane  Siostry i Bracia w Chrystusie

W tym pięknym świątecznym dniu – Podwyższenia Krzyża Świętego , staniemy jako jedna wielka wspólnota chrześcijańska, jako dzieci narodu Polskiego pod Chrystusowym Krzyżem. Będziemy przy Chrystusie by wspólnie oddać cześć naszemu Zbawicielowi,  ale również wobec świata zamanifestować nasze oddanie i przywiązanie do świętości najważniejszego z symboli naszej wiary.

W szczególny sposób pragniemy w tym dniu podziękować Bogu za naszych przodków, którzy nie bacząc na niebezpieczeństwa a również tak często z narażeniem życia wynosili święty znak zbawienia – krzyż Jezusowy na najważniejsze miejsca i symbole naszej polskości. Oddajemy Mu cześć na Giewoncie w Tatrach, przypomina nam o naszym chrześcijańskim posłannictwie stojąc na rozstajach naszych polskich dróg .

Przeżywamy chwile trudne. Przeżywamy je nie tylko jako naród ale nade wszystko jako rodzaj ludzki, który coraz mocniej odwraca się od Boga, od dzieła odkupieńczego dokonanego w Jezusie Chrystusie. Zły duch wykorzystując słabości ludzkie , wykorzystując naszą grzeszność, wzmógł ataki na Chrystusowy Kościół . Szerzą się bluźnierstwa kierowane przeciw symbolom i świętością naszej wiary.  Rozlewa się fala apostazji w świecie, która coraz mocniej dotyka również granic naszej ukochanej Ojczyzny. Także grzechy duchowieństwa stają się przyczynkiem do coraz śmielszego ataku złego ducha  na Chrystusowy Kościół .  Jesteśmy świadkami, nie spotykanej na tak ogromną – globalną  skalę, propagacji kultury antychrześcijańskiej, ukazującej  nowy, niedający się zaakceptować model rodziny, rodziny bez Boga, bez zasad moralnych. Rodziny bez jej fundamentu jakim przez tysiąclecia pozostaje związek pomiędzy mężczyzną a kobietą .Wszystko to niesie ze sobą ogromne zagrożenie dla naszej duchowości, dla dalszego bytu naszych rodzin, narodów i świętego Kościoła .  Dlatego idąc śladami świętych Niewiast i Apostoła Jana, którzy nie ulękli  się i stanęli na Golgocie,  pod krzyżem Pana w Wielki Piątek, również i my z wielką pokorą stańmy w dzisiejsze święto Podwyższenia Krzyża Świętego przy Chrystusie. Stańmy pod Krzyżem jako wspólnota narodu polskiego, dając impuls odwagi i wierności innym narodom ,może tak bardzo zalęknionym i zagubionym we współczesnych trendach kultury antychrześcijańskiej.   Włączmy się aktywnie w to Boże dzieło odnowy naszej wiary , jakim będzie modlitwa pod Krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa.  Jako ludzie prawdziwej wiary, znamy ogromną moc modlitwy. Prośmy więc  z pokorą Pana by przebaczył nam nasze ciężkie grzechy, które dały impuls do ataku ze strony złego ducha, wykorzystującego wrogie nam środowiska antychrześcijańskie.  Postawmy w kornej modlitwie skuteczną zaporę temu wszystkiemu co niszczy święty Kościół Chrystusowy, co niszczy obraz Boga w ludzkich sercach. Módlmy się więc  pod krzyżem o świętość pasterzy Kościoła, byśmy nie błądzili, byśmy nie lękali się z miłością prowadzić Was poprzez doliny ciemności ku światłu, jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus – Bóg i nasz Odkupiciel. Módlmy się z pokorą by nasze rodziny na nowo stawały się kolebką wiary i tych wszystkich pięknych tradycji, które przejęliśmy od naszych ojców i praojców.  Niech nikt nigdy nie odważy się więcej podnosić ręki na znak naszego zbawienia. Niech święty krzyż króluje nad naszymi głowami, nad naszym polskim niebem i nad całym światem.  Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo!    W krzyżu zbawienie.  W dniu Święta Podwyższenia Krzyża Świętego A.D. 2019                                                                                                                                                                              Biskup Adam Rosiek

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*